Axlands skola år 1927 (Foto Sk138) 

Image-map
Tillbaka till Axlands skola
Tillbaka till alla skolor