Bosebyns skola

8 juni 1909
1911-1912
1913-1914
Småskola 1917
Klass 3 storskolan 1917
1920
1922-1923
1924-1925
1930-tal
1940-tal
1945
1947
1948
1948-49?
Klass 3 och 4 år 1950/51

Ett tidigt foto av Bosebyns skola - Se 8 juni 1909.