Bosebyns Skola klass 3 i storskolan år 1917
Image-map
Från Bengt Holter. Foto: Larsen & Ödvall, Arvika

Tillbaka till Bosebyns skolor
Tillbaka till alla skolor