Gårdsås skola år ? (Foto A156) - ingen är igenkänd f.n.

Image-map
Tillbaka till Gårdsås skola
Tillbaka till alla skolor