Gårdsås skola
Okänt år 
1 augusti 1912
Okänt år
År 1924 
12 maj 1925
Okänt år
25 maj 1921
I början av 1920-talet
Slutet av 1920-talet.
Okänt år
Omkring år1935-1936
Okänt år ev.1939
Gårdsås skola på Haga
Okänt år
Okänt år
År 1905
År 1917
År 1895

Gårdsås första skola som låg mitt emot Hagalund.
Fotot är en del av ett skolkort.
Okänt år
År 1947
Okänt år
Okänt år 

Tillbaka

Gårdsås skola i början av 1930-talet. Fotot taget i samband med
en biskopsvisitation. Kyrkan hade då ansvaret för skolorna.

Här har Gunnarskogs brandkår brandövning på Gårdsås skola.