Gårdsås skola höstterminen 1 augusti 1912 (Foto Sk170)

Image-map
Tillbaka
Till Gårdsås skola
Till alla skolor