Tobols skola 1920-talet (Foto Sk098)

Image-map
Tillbaka till Tobols skola
Tillbaka till alla skolor