Tobols skola

Söndagsskolan år ?
Skolkort 16 juni 1903
Skolkort omkr 1908?
Skolkort 1 aug.1912
Skolkort 4
Skolkort 5
Skolkort 1920-talet
Skolkort 6
Skolkort 7
Skolkort 8

Tillbaka

Tobols skola i början av 1930-talet. Fotot taget i samband med
en biskopsvisitation. Kyrkan hade då ansvaret för skolorna.