Treskogs skola 1920-1921? (Foto F287)

Image-map
Tillbaka till Treskogs skola