Treskogs skola

Skolkort:
I början av 1900-talet 1
I början av 1900-talet 2
Från år 1908 ?
Från år 1914-15
Okänt år
Från 1920-1921?
Från 1920-talet
Från 1917
Hösten 1938 eller våren 1939
Klasserna 5, 6 och 7 år 1947
Läsåret 1954-1955
 Tidningsartikel: Skolhuset i Treskog  rivs?
 

Treskogs skola - från Egils Skogs fotosamling.

Fotot funnet i ett album på pastorsexp.