Treskogs skola klasserna 5, 6 och 7 år 1947 (Foto Sk132)

Image-map
Tillbaka till Treskogs skola