Treskogs skola troligen 1914 eller 1915 (Foto Sk177)

Image-map
Lärare Emma Johansson.
Bland eleverna fanns Ragnhild Nilsson, Tomta född 1907 och
Rut Vikström, Tavelbacken, född år 1907.
Fotot togs av lärarinnans bror, fotograf från Kyrkebyn, Arvika
Tillbaka
Tillbaka till Treskogs skola