Treskogs skola hösten 1938 eller våren 1939

Image-map
Tillbaka
Tillbaka till Treskogs skola