Treskogs skola läsåret 1954-1955 (Foto Sk088)

Image-map
Tillbaka till Treskogs skola
Tillbaka till alla skolor