Treskogs skola klasserna 1 och 2 år 1950-1951 (Foto W001)

Image-map
Tillbaka till Treskogs skola