Tväruds skola (någon gång på 1920-talet)  (Foto A634)

Image-map
Tillbaka till Tväruds skola
Tillbaka till alla skolor