Tvärud skola

Någon gång på 1920-talet
Tväruds skola 1926
Någon gång på 1920-talet
Någon gång på 1920-talet
Kanske år 1922
Någon gång runt 1926
Tväruds skola på 30-talet
Tväruds skola 1938?
Tväruds skola läsåret 1941-42
Tväruds skola 1946?
Tväruds skola 1948
Tvärud skola 1948
Tväruds skola klass 7 år 1948
Tväruds skola år 1948 på hösten
Tvärud skola 1951-52
Tvärud skola 1952 ?
Tvärud skola 1953?
Tväruds skola klasserna 5-6 1954-1955
Tväruds skola 1955-klass 5, 6 och 7.
Tväruds skola klass 7 1956-57

Tillbaka


Skolan i Tvärud med lärarbostad. Fotot taget i början av
1930-talet i samband med en biskopsvisitation. Kyrkan hade
då ansvaret för skolorna inom socknen.