Tväruds skola 1946? (Foto Sk146)

Image-map
Tillbaka till Tväruds skola
Tillbaka till alla skolor