Hörnet eller Gustavsberg


Hörnet, Stommen - foto Anders Olsson, Gravås

Gustav och Signe var de sista som bodde på Hörnet.

Fredrik Åslund och hans hustru Kajsa.
Foto: Ludvig Mattsson

Fredrik Åslund, hans dotter Elsa gift Möllergård, hustrun Kajsa, dottern Signe,
och mågen Gustav Nilsson från Backsjöbotten
Foto: Ludvig Mattsson

Foto: Anders Olsson, Gravås
Till höger ses lillstugan som var det egentliga "Hörnet" och som numera
finns på hembygdsgården. I lillstugan har tidigare varit affär,post-
station och skomakeri
Här bodde från 1924 till 1926 Albert och Karin på Berghem samt
sonen Arne

Foto: Anders Olsson, Gravås

Foto på lillstugan på Hörnet.

A.O:
"Gården Hörnet i Stommen har ägts av byggmästare G. Högberg, som uppförde nuvarande manbyggnadens övervåning."
"Fru Eva Fredrika Högberg, Hörnet eller Gustavsberg, Stommen hade en liten diversehandel.
Butiken var nuvarande köket där vågen var uppställd i nordöstra hörnet."

Tidningsartikel om fru Högberg
Tidningsartikel från 1979 före rivningen av Hörnet.

Tillbaka