Jeriko, Stommen


Längst till vänster syns en vit stuga som är Jeriko.

Jeriko, Stommen      Fotografen stod vid Rexedbron och fotograferade.  

Jeriko fick sitt namn av att Arvid Larsson, Anders påFridhem och ytterligare någon
fick för sig att sätta bibliska namn på ställen i Stommen. Barnmorskan Marta Karlsdotter
från DärÖste i Gårdsås byggde sitt hus på en avstyckning från Nystuga och huset byggdes av
tegel - därav namnet Jeriko (Jerikos murar). Predikantens bostad kallades Jerusalem. Då
blev man bekymrad i Stommen att många hus skulle få bibliska namn, men någon som var "bibelsprängd"
kom på att Anders på Fridhem var änkans son varför man kallade hans hus för Nain. Då blev det slut på
det hela, men namnet Jeriko blev kvar. Efter att Marta dött övertogs fastigheten av dottern Maj som
var jurist på kammarrätten i Stockholm och hon hade fastigheten som sommarbostad. Några år i slutet
av 1940-talet hyrdes huset ut till forstmästare Danielsson. Huset blev så småningom vandaliserat och
inköptes av Arvika kommun som rev det.

Den som sålde fastigheten var änkemannen, efter Maj i Jeriko, Evert Ekvall. Han blev i början av april 1953
misstänkt av polisen för skattefiffel. Se artikel ur veckotidningen Se om denna historia.

Tillbaka