Larstomta, Stommen

Från Anders Olssons anteckningsböcker om eldsvådan på Larstomta 1902.


Larstomta Ålderdomshemmet i början av 1900-talet - "Vykort" från Anders Olsson.

Skolköksbyggnaden på Larstomta
Skolkök, ladugård, arrendatorbostaden, magasin och ålderdomshem på  Larstomta.
Västra Larstomta (Skolköket) Byggdes 1908, revs 1965 Byggnadslaget vid en matrast. Fotot hittat på Gunnebo.

Omkring 100 flickor undervisades årligen.  Flickorna kom
från Gunnarskogs, Ny och Eda? församlingar.

Tillbaka