Lillängen, Stommen

lägenhet, hörde tidigare till Larstomta.
(OrtReg 1941)
------------

Från Anders Olssons i Gravås anteckningar:
"Petter Gundahl och hans hustru Karin Persdotter från ? bodde först på Östra
Gundalsbråten, och senare på Lillängen; båda ställena voro torp under Larstomta,
Stommen. Före Petter Gundahl bodde på Lillängen f.d. fältjägaren Jon Öster vilken
var morfar till fabrikör Anders Östlind, Arvika."
(Se även Östra Gundalsbråten)

På 1930-talet gjorde kommunen som då ägde Larstomta en avstyckning och ett
"arbetarsmåbruk" bildades. Stugan byggdes år 1935 och Filip Linwall med familj blev
först att bosatta sig här. Detta var tidigare ett torp under Larstomta så här fanns
säkert en torpstuga som revs i samband med nybygget eller om den redan var borta i
samband med den brand som härjade mellan Larstomta och Arstacken år 1902.
Lindvalls drev här en handelsträdgård i mindre skala. Vägen som går förbi från
"Söderbergs" in i Årbotten kallas för Lindvallslia.

Sonen Åke Lindvall skrev denna dikt som var införd
i Värmlands Folkblad år 3 okt.1956.Till Tage o Co

Tillbaka