Södra Lövåsen, Stommen

Koordinater (x/y) 6641153 / 1325721 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (Ö-V), och 1 spisröse, 1.6 m h. Beväxt
med gran. I området är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 476:1)

Till Södra Lövåsen flyttade år 1872 den 10 november:
Eg Nils Persson Boqvist f.1845 16/12 och familjen
   H Kajsa Andersdotter f.1842 12/12
   D Maria f.1866 5/2
   S Anders f.1869 3/8
   S Per f.1872 8/7
På Lövåsen föddes:
   D Kristina f.1876 3/11
   S Karl Johan f.1879 1/11
   August Fridolf f.1886 5/1

Södra Lövåsen var ett friköpt torp som omfattade 2 öre av Stommens hemman

Se en tidningsartikel som handlar om Nils Boqvists sonson Helge.

Tillbaka