Lugnet, Stommen


Uthusen på Lugnet med källan fortfarande kvar. Fotografen kan vara Artur på Lugnet

Lugnet      Foto: Anders Olsson

Lugnet      Foto: Anders Olsson

Lugnet     Foto: Anders Olsson

 
Foto från Arvika Nyheter i dec. 1971

Enl. Anders Olsson, Gravås:
"Lugnet i Stommen. Denna fastighet har bildats genom inköp i flera omgångar. Den nuvarande
manbyggnaden som även är fastighetens första byggdes av Johannes Skog från Räxed. Hans
hustru var från Där Väste, Stommen och hette Stina Nilsdotter. Skog var skräddare och star-
tade mösskrädderi på Lugnet. Han hade upp till tre gesäller, bland dem den originelle
Per Annerses-Nisch. Skog byggde sin gård i herrgårdsstil, anlade en betydande
trädgård och uppförde präktiga ekonomibyggnader, jämfört med den tidens förhållanden. I
södra änden av sistnämnda byggnad var drängstugan belägen. Fabrikör Skog avled år 1869.
Änkefru Skog gifte sedan om sig med Carl Fredrik Ågren från Sunne. De blev troligen bekanta på
"Åmbergshea", Sundsviks marknad, dit änkefru Skog brukade resa för att göra affärer. Makarna
Ågren öppnade sedan diversehandel på Lugnet. I synnerhet fru Ågren synes ha varit skicklig i
att göra affärer. Egendomen utvidgades genom nya inköp av ägor från granngårdarna. Det påstås
att "buskulder" varit upphov till dessa fastighetsaffärer. Makarna Ågren kommo emellertid på
obestånd och efter avyttring av fastigheten och affären reste de till Amerika.

Från Carl-Johan Ivarssons bok Göstas och Ingeborgs ättlingar från Årbotten:
Stina Nilsdotter. Adress Stommen, Lugnet, Gunnarskog(S). År 1858 bebyggde hon och maken
hennes arvejord i Stommen. Den nya gården fick namnet Lugnet och där öppnade de lanthandel.
Efter makens bortgång 1869 uppehöll hon handelsrörelsen. Hon gifte om sig med Carl Fredrik Ågren,
vilken hon året förut anställt som handelsbiträde.
Vid sidan om handeln bedrevs en mindre hantverksrörelse, nämligen tillverkning av herrmössor.
Skog var själv skräddare, och senare anställdes en skräddare som kallades "Per-Annersches-Nisch".
Ågren var även posttjänsteman. Emellertid kom han på obestånd och fastigheten övergick i
bankens ägo. Själv emigrerade han till Amerika, förmodligen 1886. Året därefter sände hustrun
den äldsta dottern, Hilma Aurora, jämte en yngre bror, till mannens nya hem i Chicago. För
säkerhets skull hade modern sytt fast adresslappar i gossens reskläder. De unga emigranterna kom
också lyckligt fram. Senare (1893) reste också hustrun över med de övriga barnen (En bok om
Gunnarskog, sid. 565).
Hela familjen står som utflyttad från Arvika köping till Amerika 21/7 1893.

Gift 1:o 21/6 1857 med Johannes Skog. Skräddare. Född 20/6 1823 i Gunnarskog(S).
Död 31/10 1869 i Stommen, Gunnarskog(S).
Barn:
Anders Skog. Född 15/2 1859 i Stommen, Gunnarskog(S). Död 10/4 1929 i Göteborg,
Vasa(O). (Se nedan)
Johan August Skog. Född 21/6 1861 i Stommen, Gunnarskog(S) Död 4/8 1863 i Stommen, Gunnarskog(S).
Daniel Theodor Skog. Född 5/5 1863 i Stommen, Gunnarskog(S) Död 12/1 1864 i Stommen

Gift 2:o 1/3 1873 med Carl Fredrik Ågren. Handlande. Född 27/11 1847 i Dalskog(P).
Barn:
Hilma Maria Aurora Ogren. Född 30/6 18743 i Stommen, Gunnarskog(S)
Hildegard Emilia Ogren. Född 21/9 1874 i Stommen, Gunnarskog(S)
Anna Eufemia Ågren. Född 23/11 1875 i Stommen, Gunnarskog(S). Död 21/4 1876 i Stommen, Gunnarskog(S).
Karl Hjalmar Ogren. Köpman. Född 7/11 1876 i Stommen, Gunnarskog(S).
Hugo William Ogren. Köpman. Född 27/4 1878 i Stommen, Gunnarskog(S).
Fridolf Bernhard Ogren. Född 29/1 1880 i Stommen, Gunnarskog(S). Utflyttad från Arvika
köping till Göteborg 7/8 1893.
Ragnar Fredrik Ågren. Född 29/9 1881 i Stommen, Gunnarskog(S). Han torde ha avlidit före 1929,
då han ej finns omnämnd i halvbrodern Anders Skogs bouppteckning.

Anders Skog. Adress 1900 Västra Haga 8 B, Göteborgs Masthugg(O). Grosshandlare. Född 15/2 1859 i Stommen,
Gunnarskog(S). Död 10/4 1929 i Göteborg Vasa(O). Till Arvika Elementära Läroverk 1870. Utflyttad till Göteborg
1885 från Gunnarskog. Enligt en födelsenotis på 70-årsdagen 1929 så kom han till Göteborg redan 1879 och
arbetade där i smörexportbranchen till 1884, då han etablerade egen firma i ost- och smörbranchen. 1889
började firman importera amerikanska skriv- och räknemaskiner samt i början av 1900-talet även kinemato-
grafer och grammofoner. År 1904 började importen av automobiler, som sedan blev firmans huvudaffär.
Anders Skog var en av de första som importerade automobiler till Sverige och drev försäljning härav.
Han intresserade sig även för bilsporten och erövrade vid fyllda 50 år Vinterpokalen år 1909. Under
många år var han sekreterare i KAK:s Göteborgsavdelning och åren 1911 till 1921 dess skattmästare.

Det notetas i "En bok om Gunnarskog", att han vid besök i hembygden 1905 eller 1906 färdades i bil,
säkerligen som den förste bilisten i Gunnarskog. Bouppteckningen (Göteborgs rådhusrätt 1929:532)
redovisa en behållning på 547.121:10, vilket motsvarar omkring 13 miljoner kronor i 2007 års penning-
värde. Detta trots betydande skulder på 883.880:20. Anders Skog var bland annat ägare till två
fastigheter i Artilleristallet inom Vallgraven, samt hälften av ett hus, nr 4 i 5:te kvarteret Axevall i
stadsdelen Lorensberg. Andra tillgångar var aktier i bolag som Svenska Amerika Linien, SKF, Stockholms
Rederi AB och Uddeholm, samt varulager i Malmö och Göteborg. Makarna Skog hade år 1916 upprättat inbördes
testamente, vilket gjorde att Anders Skogs fem halvsyskon inte hade något att hämta i boet.
Gift 1:o 227/5 1893 med Anna Isabella Andersson. Född 10/1 1868 i Göteborgs domkyrkoförsamling(O).
                                     skild 23/3 1910.
Gift 2:o 23/3 1913 med Tyra Viktoria Tornberg. Född 24/4 1887 i Göteborgs domkyrkoförsamling(O).
                                     Död 7/8 1970 i Göteborg Vasa(O).
Tillbaka