Ängmyren Norra, Tobol

Torp under Billerud. Husen rivna. (OrtReg 1941)
- - - - - -
Per Andersson, snickare (se hantverkare)
-------
Enligt uppgift flyttades stugan i Ängmyra till
Lilla Gårdsås och Nytomta - men vilken av Ängmyrsstugorn?

Tillbaka till Tobol