Tobol

Anders Olsson om Tobol      Se foto från Tobol nedan     Brunbjörn i Älgdrevet 1984
Artikelserie från någon av Arvikas tidningar 1954  författare troligen Anders Torell.

Torp och Gårdar
Backen
Berget, Södra
Berget, Västra
Berget, Östra
Bergssätern
Björnrocken
Tobols skola
Bockelämmen,övre o nedre
Braskintaget
Bråten
Bûskane
Bûsktorpet
Drossåsen
Där Bort
Ekörnshultet
Elofshagen
Elofstorp
Erikshagen
Gladerstorpet
Granmossen
Hagen
Hasseldrågen
Hultet
Häggdrågen
Högen
Höjden
Intaket Nedre
Intaket Övre*)
Jennyshagen
Knuttorpet
Knutåsen
Källbacken*)
Källarshage
Lyckan, Norra
Lyckan, Södra
Lycksätern
Lönnen*)
Mellbacken
Missionshuset
Murjans-torpet
Murtorpet
Myrbråten
Målartorpet
Nergärdet
Noaktomta
Nordgärdet
Norstebacken
Nystuga
Nysätra
Nytomten
Nytorpet
När Norrby
När Nygren*)
Olashagen
Pannkakhagen
Rönningen
Silvergruvan
Skansen
Skolhuset
Skymdalsbråten
Skymdalen
Stridtorpet
Sätra
Sävhultet
Sögärdet
Söåsen
Tobolsskogen
Vallen
Vid bron
Västfalla*)
Väststuga
Åsen
Ängen Nedre
Ängen Övre
Ängmyren Norra
Ängmyren Södra
Ängåsarna
Östgärdet

TillbakaUgn för kalkbränning vid silvergruvan        Foto: Anders Olsson, Gravås

Från Tobol mot söder       Foto: Anders Olsson
   

Kläsberget, Tobol
Foto Anders Olsson, Gravås