Skymdalen, Tobol

Riven backstuga. Platsen ligger mörkt i en håla. (OrtReg 1941)
-------
Skymdalen Norra och Skymdalen Södra ??

Tillbaka