Lycksätern, Tobol

Riven säter. Hörde till Lycka i Tobol.
Ej använd på c:a 50 år.
Sätrar brukades i Tobol till inpå 1890-talet.
(OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6640396 / 1315056 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen och röjda ytor. I området
står nu en liten nybyggd stuga.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 620:1)

Tillbaka