Västra Berget, Tobol

Här bodde en duktig bössmed. En bössa efter honom
finns på museum i Köpenhamn.
På senare tid bodde Adel Bergqvist här. Han kom från
Mjögsjöhöjden, "Mörshögda", Bortan.


Västra Berget, Tobol                 Foto: Anders Olsson, Gravås

Från en tidningsartikel omkring 1954:
Nils Svensson bodde vid västra Berget. Den gården är mycket gammal. Han var bössmed - ett
yrke som han utövade i 65 år. Många barn föddes i familjen däribland Sven, född blind, och
därför kallad "blinde Sven". Han var en av de första predikanterna i Gunnarskog. Sven Nilsson
var ofta ute och predikade och klarade sig förvånansvärt bra, även om han gick ensam.
Nils Svensson var intresserad av fiske och man kunde få se honom med sin lilla båt på Bergsjön,
lägga ut nät. En natt hade någon illasinnad person skurit sönder alla näten då han hade dem upphängda
på tork. Han var då redan gammal och det torde vara slut på hans fiske från den dagen. Jag kommer
ihåg att han ägde en vacker blåskimrig häst, som vi fick låna en gång till en del körslor. Det var på
våren i såningstiden. Han blev gammal, bössmeden och ofta besökte vi honom i hans smedja, men det tog
slut på "kärleken" på äldre dagar mellan honom och hans gumma. Det blev boskillnad, egendomen delades
mitt itu, sånings- och skördearbetet skötte var och en om så ock hushållet. De delade upp lägenheten
men bodde fortfarande under samma tak.
Västra Berget där Nils Svensson bodde äges nu av Adolf Bergqvist. Han är änkeman sedan åtskilliga år
tillbaka och bor nu ensam i den gamla gården.

Koordinater (x/y) 6637983 / 1316771 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av enstaka grundstenar till 1 boningshus, 1 ladugårdsgrund
rester av 1 jordkällare, stenmurar och röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 585:1)

Tillbaka