Vid Bron, Tobol

Riven backstuga. (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6642106 / 1313804 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 613:1)

Tillbaka