Södra "Löcka"

Ur en tidningsartikel från omkring 1954:
Magnus Söderlund, hemmansägare och kommunalman bor på Södra "Löcka". Han är en driftig
jordbrukare och sköter sin egendom rationellt. Hans farfar, Nils Andersson, innehade
egendomen i min barn- och ungdomstid.

Tillbaka