Missionshuset, Tobol

Två tidningsartiklar om syföreningen och nyinvigning av missionshuset.

Tillbaka