Skansen, Tobol

Koordinater (x/y) 6640758 / 1312614 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 7x5 m (V-Ö) och ett spisröse 0.8 m h. I
området är flera husgrunder, en källare, odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 617:1)

Tillbaka