Nol-lycka, Tobol

Koordinater (x/y) 6638401 / 1316626 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av 1 cementerad trappa till 1 boningshus samt
kulturväxtreliker.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 587:1)


Norra Lyckan, Tobol (Nol-löcka)        Foto: Anders Olsson, Gravås

Tillbaka