Myrbråten, Tobol

Myren uppodlad - om backstugan säger man oftast (efter ägaren): när Åslund.
(OrtReg 1941)
--------------
De som sist bodde här var Tildora Åslund och hennes son Arvid.


Tildora Åslund


Aktion efter Tildora

------------
A.O.
Snickarmästare Anders Magnusson, Tobol, har efter Magnus Magnusson, Berget, Grötvål
berättat om en soldat eller fältjägare Måns Fredrics, som var med i kriget mot Napoleon
1813. Han skall ha kommit ifrån sina svenska kamrater och till ryska armén, där han slogs
med stor tapperhet, blev uppmärksammad av befälet och erhöll utmärkelsetecken. Medaljen eller
eller vad det nu var skall ha till senaste tiden funnits hos familjen Skog på Torpet, Rexed.
Måns hustru kallades "Skägg-Marit". Hon måtte ha varit en duktig kvinna. För att få lysning
till äktenskap måste man till tinget i Högvalta och själva lysningsattesten, "lyssedeln" eller
vad det kallades, kostade 5 riksdaler (banco ?). Så har det uppgivits. Måns kom sig nog aldrig
före med detta belopp, som på den tiden var rätt ansenligt, men fästmön var skicklig att spinna
garn och hon förtjänade på detta arbete fem riksdaler som hon överlämnade till sin fästman för att han
skulle skaffa den för vigseln nödiga handlingen. Han gav sig iväg, men kommen till Rexed träffade
han kamrater, där fanns brännvin och de fem riksdalerna festades upp. Så kom han åter till sin
Marit med oförättat ärende. Trots sin besvikelse började hon på nytt genom träget arbete spara ihop
den nödvändiga summan, och efter en tid kunde Måns åter ge sig iväg till Högvalta. Nu kom han förbi
Rexed och ända till Gravås, men där fanns bekanta och som storbonden DärSö hade bränneri anskaffades
lätt den för en trevlig samvaro erforderliga stimulansen. Om ett par dagar var Måns pank som vanligt
och åter hos sin kära tös utan att bröllopsdagen kunde skönjas. Icke ens nu förlorade den goda flickan
modet, hon spann och sparade, och när Måns för tredje gången gick åstad med sina fem riksdaler kom han
ända till Högvalta, uträttade ärendet och marscherade tillbaka till Gunnarskog och sin trogna och för-
hoppningsfulla brud. Måns fick en tragisk död, han hängde sig. Han bodde då på torpet Myrbråten, Tobol.
(Ant.bok 13/10-11)

Tillbaka