Knutåsen eller Knuttorpet, Tobol

Riven stuga. Stugan kallades Knutåsen och ej Nysätra som angives
å ekonomiska kartan.     (OrtReg 1941)

Koordinater: (x/y) 6641175 / 1313315 (RT-90 2,5 gon V)
Beskrivning: Torplämning, bestående av 1 husgrund, 6x5 m (Ö-V), övertorvad,
med ett spisröse, 1.5 m h. Bevuxen med en björk.
Orientering: 10 m V om skogsväg.
Terräng: Krön av V-sluttning. Skogsmark (blandskog).
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 52:1)

Enl. Yngve Norrby:
Här bodde Knut och hans hustru.  Anders Torell berättade att Knut hade stor respekt
med sig när det gällde barnen. Knut såg ut precis som tomten, han hade långt vitt
skägg. Han hade en stor kälke med "skäkrer" som han drog som en häst. Den hade
han med sig ner till byn för att få så mycket "foras" som möjligt med sig hem till kon
på Knuttorpet.
När de gamla var borta kom nya människor dit, Per och Marta. De fick heta "Sunds-Per"
och "Sunds-Pers-Marta". Hon var ifrån Gröttvål och dotter till "Kersti i Hagen".
"Kersti i Hagen" var en s.k. jordemor och var med och  hjälpte fram många barn
till världen. En krona tog hon för besväret. När "Sunds-Pers-Marta" dog var hon över 90
år gammal och blind. Hon fick sluta sina dagar på ålderdomshemmet.

.-.-.-.-.-.-
Enligt ett köpebrev daterat 24 mars 1917 säljs ett skogsområde, där torpet ingår, till Sälboda AB.
I köprbrevet stipuleras att Per Sund skall få bo kvar till sin död.
Trots att han dör 1920 bor änkan kvar till 1939 då hon flyttar till ålderdomshemmet
Dotterdöttrarna flyttar till pigplatser 1936 resp. 1937.

(Se utdrag ur församlingsregister)

Tillbaka