Gladerstorpet, Tobol

Koordinater (x/y) 6641023 / 1314496 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8x5 m (V-Ö) och ett spisröse 0.6 m h. I
området är odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 614:1)

(Se karta)

Tillbaka