Målartorpet, Tobol

Koordinater (x/y) 6638314 / 1315475 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett i det närmaste helt infallet hus, 5x3 m (Ö-V), och
rester av 1 jordkällare, stenmurar, röjningsrösen och kulturväxtreliker.
Enligt Yngve Norrby, Tobol, har på denna plats varit tre bostadshus, två av dessa
kunde ej återfinnas vid 1989 års inventering.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 579:1)

Tillbaka