Nytomten, Tobol

Koordinater (x/y) 6640819 / 1314304 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 9x5 m (SSÖ-NNV), delvis övertorvad, och ett
spisröse, 1 m h. Bevuxen med sju granar.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 56:1)

Tillbaka