Övre och Nedre Bockelämmen, Tobol

Koordinater (x/y) 6639174 / 1314090 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av 2 torp utan synliga rester av husgrunder men med rester
av 1 jordkällare, stenmurar och röjningsrösen. Enligt Yngve Norrby, Tobol, har
båda torpen legat i SÖ hörnet av torpområdet, men enligt Häradskartan har torpen
legat N och S omvarandra.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 575:1)

Enl. Yngve Norrby:
Övre "Bockelämmen"
Här bodde ungkarlen Nils. Han försörjde sig på att göra "soplimmer" av
björkkvistar, som han sålde nere i gårdarna. Det fanns ingen väg upp till
dessa två torp och på vintern användes "trygor", för skidor hade man inte.
Detta torp låg nära Tobols silvergruva, där Silver-Per höll till och bröt.
Silver-Per skulle bo där under tiden. Silver-Per var född på Dammarna som
ligger utmed vägen till Lövnäs, flyttade sedan till Öjenäs där han blev bosatt.

Nedre "Bockelämmen"
Här bodde Per och Maja. De fick 4 pojkar.
Per gjorde kassar som han sålde.

Tillbaka