Granmossen, Tobol

Koordinater (x/y) 6640681 / 1313485 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 8x7 m (Ö-V), delvis övertorvad, med 1
spisröse, 0.5 m h med inslag av tegel. I området runt husgrunden finns flera
husgrunder, en stenfylld brunn, 1x1 m, odlingsrösen och stenmurar. I området
finns ochså äppelträd.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 54:1)

Enl. Yngve Norrby:
Torpet Granmossen är ett gammalt torp. För att ta sig dit österifrån, Elovshagen
måste man gå över en s.k. kavelbro - stockar som var lagda tvärs över "vägen" i
mossen.
"Gammel Far" var en stor och mycket stark karl, han odlade opp torpet, han skulle ha häst
och flera kor. Han hade en dotter som hette Kersti. Hon var liksom sin far stor och
stark, drog både plog och harv.
Granmossen hörde till Källbackens skogsområde, men kom senare att tillhöra "Der Väste"
i Gröttvål.
Den siste torparen som brukade torpet var Johan Gustafsson från Öjenäs. Han var byggnads-
snickare och satte opp en timrad stuga, men han flyttade snart till Speked och stugan tog
han med sig. Detta var på 1930-talet.

Tillbaka