Hultet, Tobol

Koordinater (x/y) 6637913 / 1315995 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av 1 husgrund med spisröse, 1 ladugårdsgrund? samt rester
efter röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 588:1)

Tillbaka