Höjden, Tobol

Koordinater (x/y) 6640731 / 1314642 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av husgrund, 9x6 m (Ö-V), delvis övertorvad, och
1 spisröse, 1 m h. Bevuxen med ett tiotal lövträd.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 57:1)

Tillbaka