Ekörnshultet, Tobol

Numera endast åkrarna kvar. (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6639520 / 1314058 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, utan synliga spår efter husgrunder men med rester av röjningsrösen.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 571:1)

Enl Yngve Norrby:
Ekörnhôlte var nog en säterstuga, som låg på Västra Bergets ägor.
Det var hit som börsesmen Nils Svensson flyttade när han och hans gumma
blev osams. Han dog här 90 år gammal.
Det fanns rätt mycket odlad jord, som användes till bete på somrarna. På den tiden
gick det en stor mängd med djur fritt på skogarna, det var kor och kalvar, får mm.
Hela sätern var inhägnad för att hindra andra djur att komma in.

Tillbaka