Bûsktorpe, Tobol

Rivet torp invid Västfallet, Tobol.
En gubbe som kallades "Bûsken" bodde här.
                                          (OrtReg 1941)

Enl. Yngve Norrby:
(I en anteckning om Murtorpet och Murjanstortpet stod följande:)
Ännu en liten stuga fanns strax söderut som kallades för "Bôsketorpet".
Här bodde en tant som kallades "Bôska". Hennes rätta namn var Kajsa, men
det skulle finnas tio stycken i Tobol med Kajsa-namnet.

Tillbaka