Tobol

Enl. Anders Olsson
Vallen (Vääl) Här bodde en tid Magnus Andersson (Målar-Magnus) född på Gärdet i Gravås. Föräldrarna
hette Anders Ersson och Kjerstin Andersdotter. Större delen av sin livstid bodde han i Intaget i Tobol.
Stugan, som bestod av blott ett kök är nu öde. Bostäderna i Skymdalen är borta. Norra Skymdalen, bebodd
av bl.a. Stina Rex samt senast av Målar-Magnus, och Södra Skymdalen, bebodd av en Källar ??. Skymdalstorpen
ligger strax nordväst om Torpet i Rexed. I sydvästra hörnet av Tobols utskog, norr om Mörttjärnet låg de nu
helt utlagda och skogsbeväxta torpen Bocklämmen (2 st.) namnet möjligen av bod (fäbod) och klamma (sten) ?.
Sävhultet låg i samma trakt, i närheten av den s.k. silvergruvan. Ett 100-tal meter väster om denna ligger
"Kläsberget" och ytterligare omkring 100 m. i väster Långtjärnet, som till en liten del tillhör Gunnarskog.
"Kavelhöjden" öster om Ekörn hör bl.a. till Norstebacken.
Efter den gamla vägen mellan Tobol och Öjenäs är en rätt vacker utsikt mot söder och sydost strax ovanför
Björnrocken. Backsjön synes rätt bra och en skymt av Gunnern. En bit väster härom finnes tre st. samman-
hängande små ödetorp: Intaget, det östligaste beboddes av målaren Magnus Andersson "Målar-Magnus", det
mellersta av far till Nils Lundell och det västligaste av en Gustaf Fryklund, kallad "Döparn" därför att han
döpte sina många barn själv. Kyrkoherde Nylén döpte dem dock på nytt, troligen innan de konfirmerades. Alla
tre lägenheterna hör till Valfrid Lundells fastighet och utgör ett smalt, långsträckt område. Ett betydande
antal odlingsrösen och åkerlappar finnas och torde delvis ännu brukas. Å "Målar-Magnus" lägenhet har växt
två ansenliga oxlar, som nu äro nedhuggna. Några få meter öster om stugan reser sig en bergvägg högre än
huset. Ägorna till alla tre torpen lutar mot söder och sydväst.

Tillbaka