Nysätra, Tobol

Riven stuga. Stugan kallades Knutåsen och ej Nysätra som angives
å ekonomiska kartan.     (OrtReg 1941)

Koordinater (x/y) 6641511 / 1313089 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av 1 husgrund, 7x5 m (N-S), övertorvad, med 1
spismursröse, 1.2 m h. 7 m NV om husgrund finns en jordkällare.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 51:1)

Tillbaka