Björnrocken, Tobol

Det görs gällande att namnet kommer av att en björn
en gång kom och nosade på en käring. Hon gav då på honom
med spinnrocken, så att han flydde sin väg.
(OrtReg 1941)

Tillbaka