Lönnen, Tobol

Stor lönn här tidigare. Nu nedblåst. (OrtReg 1941)
Den första stugan "vid Lönnen"


En senare modell av huset.

Till "Lônna" flyttade år 2006 Yvonne och Ruurd Walrecht från Nederländerna och
har därefter anlagt en fantastisk trädgårdsanläggning - se tidningsartikel nedan.


Ruurd Walrecht i den nyanlagda trädgården - från Arvika Nyheter fredagen 12 September 2008

möte med växter med Ruurd Walrecht>
Tidningsartikel vari detta foto fanns.

Tillbaka