Sätra, Tobol

Koordinater (x/y) 6641580 / 1313889 (RT-90 2,5 gon V)
Torplämning, bestående av ett område med odlingsrösen, stenmurar och röjda ytor.
(Rä-fornsök 1989 RAÄ-nummer Gunnarskog 615:1)

Tillbaka